Редакция на обява Добави обява

ДФЗ намалява лихвата по кредити за инвестиции в агро сектора на 2.5%

13.01.2021 г.
2562
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” утвърди годишна лихва в размер на 2,50% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2021 г.

Досегашният лихвен процент в размер на 3% беше прилаган за кредитите през 2019 г. и 2020 г. Решението за намаляването му беше взето на база предприети от ДФЗ комплексни действия и набор от мерки за смекчаване на икономическите последици от кризата във връзка с обявената епидемиологична обстановка в България.

От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по следните две инвестиционни схеми за кредитиране:
  1.  Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;
  2. Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2020-2022 г.

Максималният размер за един кредит за един земеделски производител е до 2 000 000 лева.
Земеделските производители могат за ползват повече от един инвестиционен кредит със средства на ДФ „Земеделие”, при условие че са издължени най-малко 30 % от първоначалния размер на всеки от предходните инвестиционни кредити, предоставени им от Фонда.

Видове инвестиции, срокове на погасяване и гратисни периоди
Създаване на трайни насаждения в т.ч.:
1.1. Десертни лозя - при срок на погасяване на кредита до 114 месеца, в т.ч. гратисен период до 48 месеца;
1.2. Овощни култури /семкови, костилкови и черупкови/ - при срок на погасяване на кредита до 114 месеца, в т.ч. гратисен период до 48 месеца;
1.3. Ягодоплодни култури, в т.ч.:
1.3.1. Ягода - при срок на погасяване на кредита до 36 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца;
1.3.2. Малина, къпина, касис, червено френско грозде, бодливо грозде - при срок на погасяване на кредита до 60 месеца в т.ч. гратисен период до 24 месеца;
1.3.3. Боровинки, арония, киви, - при срок на погасяване на кредита до 114 месеца, в т.ч. гратисен период до 48 месеца.
1.4. Маслодайни и ароматни култури, в т.ч.:
1.4.1. Маслодайна роза - при срок на погасяване на кредита до 72 месеца, в т.ч. гратисен период до 24 месеца;
1.4.2. Лавандула - при срок на погасяване на кредита до 72 месеца, в т.ч. гратисен период до 24 месеца;
1.4.3. Резене - при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца;
1.4.4. Маточина - при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца;
1.4.5. Мента - при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца;
1.4.6. Салвия - при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца;
1.4.7. Жълт кантарион - при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца;
1.4.8. Други - при срок на погасяване на кредита, в зависимост от технологията на създаване и отглеждане на трайното насаждение, до 72 месеца, в т.ч. гратисен период до 24 месеца.
1.5. Аспержи - при срок на погасяване на кредита до 72 месеца, в т.ч. гратисен период до 24 месеца.
1.6. Люцерна – при срок на погасяване на кредита до 36 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца.

Създаване на маточни бази от трайни насаждения /лозя и овощни дървета/ - при срок на погасяване на кредита до 72 месеца, в т.ч. гратисен период до 36 месеца.

3. Възстановяване на плододаващи трайни насаждения в т.ч.:
3.1. Десертни лозя - при срок на погасяване на кредита до 60 месеца, в т.ч. гратисен период до 24 месеца;
3.2. Овощни дървета - при срок на погасяване на кредита до 60 месеца, в т.ч. гратисен период до 24 месеца;
3.3. Маслодайна роза - при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 18 месеца;
3.4. Лавандула - при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 18 месеца.

Ново строителство на:
4.1. неполиетиленови оранжерии за отглеждане на зеленчуци, цветя, гъби и др. - при срок на погасяване на кредита до 114 месеца, в т.ч. гратисен период до 24 месеца.
4.2. оранжерии с полиетиленово покритие за отглеждане на зеленчуци, цветя, гъби и др. - при срок на погасяване на кредита до 114 месеца, в т.ч. гратисен период до 18 месеца.

5. Закупуване на:
5.1. изградени и годни за експлоатация оранжерии, заедно с прилежащата земя за отглеждане на зеленчуци, цветя, гъби и др. - при срок на погасяване на кредита до 60 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца.
5.2. изградени и нуждаещи се от възстановяване, реконструкция и модернизация до степен на годност за експлоатация оранжерии /заедно с прилежащата земя/ за отглеждане на зеленчуци, цветя, гъби и др., както и възстановяване, реконструкция и модернизация на собствени такива, при срок на погасяване на кредита до 72 месеца, в т.ч. гратисен период до 18 месеца.

В инвестиционните проекти по т.т.4 и 5 може да се включват и разходи за закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на:
- катализатори за пречистване на димни газове и използване на въглеродния двуокис в оранжерии
- енергоспестяващи екрани в оранжерийните блокове
- термопомпени системи
- системи за отопление на оранжерийни стопанства с преобладаващо използване на възобновяеми енергийни източници
- автоматизирани системи за контрол на микроклиматични фактори


6. Създаване на нови и възстановяване на оризови полета – при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца.

 

Все още няма коментари. Бъди първият, който ще напише коментар!

Напиши коментар

Публикувай
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG