Редакция на обява Добави обява

ДФЗ намалява лихвата по кредити за инвестиции в агро сектора на 2.5%

13.01.2021 г.
1428
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” утвърди годишна лихва в размер на 2,50% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2021 г.

Досегашният лихвен процент в размер на 3% беше прилаган за кредитите през 2019 г. и 2020 г. Решението за намаляването му беше взето на база предприети от ДФЗ комплексни действия и набор от мерки за смекчаване на икономическите последици от кризата във връзка с обявената епидемиологична обстановка в България.

От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по следните две инвестиционни схеми за кредитиране:
  1.  Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;
  2. Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2020-2022 г.

Максималният размер за един кредит за един земеделски производител е до 2 000 000 лева.
Земеделските производители могат за ползват повече от един инвестиционен кредит със средства на ДФ „Земеделие”, при условие че са издължени най-малко 30 % от първоначалния размер на всеки от предходните инвестиционни кредити, предоставени им от Фонда.

Видове инвестиции, срокове на погасяване и гратисни периоди
Създаване на трайни насаждения в т.ч.:
1.1. Десертни лозя - при срок на погасяване на кредита до 114 месеца, в т.ч. гратисен период до 48 месеца;
1.2. Овощни култури /семкови, костилкови и черупкови/ - при срок на погасяване на кредита до 114 месеца, в т.ч. гратисен период до 48 месеца;
1.3. Ягодоплодни култури, в т.ч.:
1.3.1. Ягода - при срок на погасяване на кредита до 36 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца;
1.3.2. Малина, къпина, касис, червено френско грозде, бодливо грозде - при срок на погасяване на кредита до 60 месеца в т.ч. гратисен период до 24 месеца;
1.3.3. Боровинки, арония, киви, - при срок на погасяване на кредита до 114 месеца, в т.ч. гратисен период до 48 месеца.
1.4. Маслодайни и ароматни култури, в т.ч.:
1.4.1. Маслодайна роза - при срок на погасяване на кредита до 72 месеца, в т.ч. гратисен период до 24 месеца;
1.4.2. Лавандула - при срок на погасяване на кредита до 72 месеца, в т.ч. гратисен период до 24 месеца;
1.4.3. Резене - при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца;
1.4.4. Маточина - при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца;
1.4.5. Мента - при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца;
1.4.6. Салвия - при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца;
1.4.7. Жълт кантарион - при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца;
1.4.8. Други - при срок на погасяване на кредита, в зависимост от технологията на създаване и отглеждане на трайното насаждение, до 72 месеца, в т.ч. гратисен период до 24 месеца.
1.5. Аспержи - при срок на погасяване на кредита до 72 месеца, в т.ч. гратисен период до 24 месеца.
1.6. Люцерна – при срок на погасяване на кредита до 36 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца.

Създаване на маточни бази от трайни насаждения /лозя и овощни дървета/ - при срок на погасяване на кредита до 72 месеца, в т.ч. гратисен период до 36 месеца.

3. Възстановяване на плододаващи трайни насаждения в т.ч.:
3.1. Десертни лозя - при срок на погасяване на кредита до 60 месеца, в т.ч. гратисен период до 24 месеца;
3.2. Овощни дървета - при срок на погасяване на кредита до 60 месеца, в т.ч. гратисен период до 24 месеца;
3.3. Маслодайна роза - при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 18 месеца;
3.4. Лавандула - при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 18 месеца.

Ново строителство на:
4.1. неполиетиленови оранжерии за отглеждане на зеленчуци, цветя, гъби и др. - при срок на погасяване на кредита до 114 месеца, в т.ч. гратисен период до 24 месеца.
4.2. оранжерии с полиетиленово покритие за отглеждане на зеленчуци, цветя, гъби и др. - при срок на погасяване на кредита до 114 месеца, в т.ч. гратисен период до 18 месеца.

5. Закупуване на:
5.1. изградени и годни за експлоатация оранжерии, заедно с прилежащата земя за отглеждане на зеленчуци, цветя, гъби и др. - при срок на погасяване на кредита до 60 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца.
5.2. изградени и нуждаещи се от възстановяване, реконструкция и модернизация до степен на годност за експлоатация оранжерии /заедно с прилежащата земя/ за отглеждане на зеленчуци, цветя, гъби и др., както и възстановяване, реконструкция и модернизация на собствени такива, при срок на погасяване на кредита до 72 месеца, в т.ч. гратисен период до 18 месеца.

В инвестиционните проекти по т.т.4 и 5 може да се включват и разходи за закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на:
- катализатори за пречистване на димни газове и използване на въглеродния двуокис в оранжерии
- енергоспестяващи екрани в оранжерийните блокове
- термопомпени системи
- системи за отопление на оранжерийни стопанства с преобладаващо използване на възобновяеми енергийни източници
- автоматизирани системи за контрол на микроклиматични фактори


6. Създаване на нови и възстановяване на оризови полета – при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца.

 

Все още няма коментари. Бъди първият, който ще напише коментар!

Напиши коментар

Публикувай
към всички новини
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG