Редакция на обява Добави обява

ДФЗ приключи оценката на 258 проекта по мярка 4.1.2 - Инвестиции в материални активи

09.04.2022 г.
2529
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 258 проектни предложения по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Проектните предложения са подадени чрез ИСУН прием 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.009.

По подмярката се финансират инвестиции, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства.

От оценените на административно съответствие и допустимост 258 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 179 проектни предложения, 61 са проектите, които не преминават на последващ етап, 18  проектни предложения са оттеглени от кандидатите.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван Списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.

ДФ „Земеделие” ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка чрез ИСУН на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА чрез ИСУН.

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.
 
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG