Редакция на обява Добави обява

Десислава Танева пусна отчет за дейността на ДФЗ и изплатените субсидии

05.06.2019 г.
9261
Земеделският министър Десислава Танева пусна отчет за дейността на ДФЗ и изплатените субсидии от Фонда и Разплащателната агенция за 2018 година.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.
Сключени са 789 договора по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР) през 2018 г. Оторизирани са средства в размер на 582 882 036 лв. Изразходваните средства по мерки от ПРСР 2014 – 2020 са общо 582 882 036 лв., като 466 778 842 лв. са средства от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 116 103 194 лв. са съфинансиране от националния бюджет към ЕЗФРСР.

ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (СЕПП)
През кампания 2018 са приети 110 944 заявления общо по администрираните схеми и мерки. Само по Схемата за единно плащане на площ бенефициентите за текущата кампания начисляват 62 464, по подмярка 13.1 („Компенсационни плащания в планински райони”) – 23 804, а по подмярка 13.2 („Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения”) – 10 424. Изразходваните средства през 2018 г. по директни плащания по линия на Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 1 542 050 690 лв. Националните доплащания към директните плащания през 2018 г. са на стойност 248 808 144 лв.

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ.
Изразходваните суми по пазарните мерки през 2018 г. възлизат на 78 855 781 лв., които включват 51 932 666 лв. от ЕФГЗ и 26 923 115 лв. национални средства.

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО.
Извършените плащания по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 са общо 915 133 лв., от които 686 349 лв. са от Европейски фонд за рибарство, а 228 783 лв. представляват съфинансиране от националния бюджет. Извършените плащания по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 са общо 13 998 134 лв., от които 10 915 674 лв. са от Европейски фонд за морско дело и рибарство, а 3 082 460 лв. предствавляват съфинансиране от националния бюджет.

ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ за ПОДПОМАГАНЕ.
За периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са постъпили плащания в размер на 3 697 233 лв., в т.ч. по главница 3 133 117 лв. и лихвени плащания на стойност 564 116 лв. През отчетния период са погасени 243 кредита и са отпуснати 134 нови на стойност 740 367 лв. Към 31.12.2018 г. администрираният кредитен портфейл се състои от 281 кредита с остатъчен дълг в размер на 25 886 188 лв.

КРАТКОСРОЧНИ СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ.
През 2018 г. ДФЗ прилага 20 схеми за подпомагане на земеделските стопани. По всички действащи схеми за краткосрочно финансиране са подпомогнати 20 500 земеделски стопани. Общо договореният и изплатен ресурс по мерките на краткосрочно кредитиране и субсидиране е 146 984 266 лв.

Все още няма коментари. Бъди първият, който ще напише коментар!

Напиши коментар

Публикувай
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG