Редакция на обява Добави обява

Как да спасите своя плуг от счупване при оран по време на суша?

05.10.2020 г.
4613
Как да спасите своя плуг от счупване при оран по време на суша? Това е една много актуална тема за България, предвид, че вече трета поредна година земеделците са принудени да работят в условия на задълбочаваща се суша. По този повод споделяме с вас експертния коментар на доц. д-р инж. Неделчо Делчев, дългогодишен преподавател в Тракийския Университет в Стара Загора:

Независимо от направените на някои места у нас молебени за дъжд, всевишният не се трогва. Свикнахме с продължителните засушавания в края на всяко лято и начало на есента. Те сериозно затрудняват традиционните почвообработки, заради повишеното почвено съпротивление. Също така липсата на влага в почвата е проблем за началното развитие на есенниците. 

В България традиционна и преобладаваща е  технологията на обработка на почвата включваща дълбока оран. Основното при тази технология, е обръщането на 135 – 180 ° на горния хумусен слой на почвата. Голяма част от земеделците задълбочено проучват и правят опити да сменят тази технология с други, успешно прилагани на много места в света . Такава е технологията на минималните обработки, характеризираща се само с разрохкване на почвата, но без нейното обръщане. При широко редовите култури се прилага технологията на ивични обработки – редуване на разрохкани и засети с необработени ивици с ширина 35 – 40 см.(фиг.1). Следващата година се сее в необработените. Друга екологосъобразна технология на отглеждане на земеделските културите е директната сеитба, т.е. сеитба в стърнището на предшестващата култура (фиг. 2). Пионерите в прилагане на тези  технологии у нас съобщават положителни резултати и гледат оптимистично на бъдещето им приложение в нашите климатични и почвени условия. Независимо от това, останалите земеделци не могат да се убедят да „захвърлят“ плуговете. Голяма част от тях правят сериозни инвестиции за нови съвременни плугове. Явно те се придържат към старата поговорка „Който не оре, няма да яде“.Определено повишеното почвено съпротивление, предизвикано от продължителното засушаване ще бъде сериозно изпитание за плуговете тази есен. За подобни тежки условия конструкторите не се насочват само към най-логичното - повишаване  здравината на плуговете. Защото здравината на плуговете се постига основно с увеличаване на геометричните размери на съставните елементи, т.е. влагане на повече метал. Това води до висока цена, повишено тегло и в крайна сметка повишени експлоатационни разходи, които оскъпяват операцията. 

За предпазване на плуговете от повреда при работа в тежки условия, от голямо значение е грамотното им използване и съобразяване с някои от особеностите им:

1. Индивидуалната защитна система на всяко плужно тяло – чрез нея основно се предпазва от повреди плужното тяло и в някаква степен останалите компоненти на плуга. Те са предназначени да се задействат само при среща с препятствие, а не от голямо почвено съпротивление. Използват се следните защитни системи:  -  Болт на „срязване“ -  в следствие на възникналото усилие при среща на препятствие, предпазният болт се срязва във фабрично намаленото сечение (зарязване) и плужното тяло се завърта и излиза извън почвата. При продължително засушаване, повишеното почвено съпротивление може да задейства тази защита без да има препятствие. Не решавайте проблема с неоригинални болтове с по-висока якост и без зарязване. В този случай освен съпротивлението на срязване, действат и съпротивления на огъване и смачкване в болта, и индивидуалните защити няма да се задействат при предвиденото усилие. Това със сигурност ще доведе до сериозна повреда на плуга – скъсване на заварки, огъване на греда и др. 

      -  Болт на „опън“  - тази защита е малко по-прецизна, тъй като определящо за задействането й е само съпротивлението на опън. Важното и тук е да се ползват оригинални болтове, защото последствията са както при предната защитна система.       -  „Нон-стоп” защита с плоски пружини (ресори) - при среща на препятствие, плужното тяло се повдига и след това автоматично възстановява работното си положение. Тази защитна система е предвидена за използване в полета с много препятствия (камъни, дънери и т.н.) и затова е предвидена да сработи при по-малко съпротивление. Характерно е, че с увеличаване на повдигането на плужното тяло, силата на съпротивление на плоските пружини намалява, което я прави много прецизна и сигурна. В условията на  повишено почвено съпротивление много често плужните тела не могат да се забият в почвата и има стремеж за излизането им на повърхността. Не решавайте проблема с натягане на болтовете, преминаващи между отделните листове – те трябва да могат да се движат един спрямо друг. За да се увеличи силата на сработването на предпазната система, може да се добави допълнителен лист, но само след консултация с производителя.   Хидравлична  „нон-стоп” защита - този тип защита позволява бързо,лесно, прецизно,  еднакво и едновременно регулиране на „предпазната сила” на всички плужни тела. Плугът е значително по-лек от подобен с ресорна защита. Регулирането на „предпазната сила” се извършва чрез регулиране на налягането в хидравличната система на плуга. Не повишавайте налягането над указаното от производителя! Това ще игнорира индивидуалната защита на всички плужни тела.

В съвременните плугове се ползват само индивидуални защити на плужните тела. Те прецизно защитават плуговете при среща на плужно тяло с препятствие. Ако тези системи се задействат  без да има среща с препятствие, то почвеното съпротивление е много високо и целия плуг е незащитен. След няколко подобни сработвания, разумният фермер ще се прибере от полето и ще запази плуга си.2. Настройката на работната ширина – при всички съвременни плугове тя се регулира. При сухи и сбити почви чрез намаляване на работна ширина пропорционално се намалява и натоварването върху плуга. Естествено, така се понижава производителността и се увеличават производствените разходи. Значително се влошава обръщането на почвата, заради по-малката ширина на браздите. 3. Състоянието на лемежите – влияе до 10 % върху разхода на гориво.  Минималната влага прави почвата по абразивна и се налага лемежите и длетата да се сменят по – често. Общото съпротивление от сухата и сбита почва и допълнителното съпротивление от захабени лемежи и длета, може да се окаже по-голямо от конструктивно предвиденото и да доведе до повреди на плуга. 4. Дискови ножове – отрязват отвесната стена на браздата. Поставени пред всяко плужно тяло (не само пред последното) те освен, че предпазват отметателните дъски от износване, значително намаляват почвеното съпротивление и снижават разхода на гориво с около 7 %. По-евтиното решение са правите ножове, закрепени към „жабата“ на плужното тяло. Допълнително предимство при сухи почви е снижаване на едрите буци.
   
От расъженията по-горе се разбира, че доста и различни неща натоварват плуговете по време на работа, и няма защитна система, която да гарантира експлоатационната годност  на плуга в условията на засушаване и тежки почвени условия. Проявете благоразумие в такива случаи, ако искате плуговете да ви служат дълги години.

© 2020 Агросалон.БГ

Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG