Редакция на обява Добави обява

Какво е Селско стопанство 4.0 и какви са неговите характеристики?

28.12.2021 г.
2265
Бъдещето на селското стопанство не може да бъде постигнато без дигитални инструменти и силен тласък от технологичните иновации. С нарастващата осведоменост на потребителите по проблемите на околната среда и необходимостта от по-добро управление на наличните ресурси, новите концепции за проследимост, качество и контрол набират все по-голяма  популярност.

Селско стопанство 4.0 включва еволюцията на прецизното земеделие и се отнася до всички действия, които се извършват в селското стопанство въз основа на точен анализ на данни и информация, събрани и предадени чрез усъвършенствани инструменти и технологии.

Това се отнася до инструментите и стратегиите, които позволяват синергичното използване на набор от цифрови технологии 4.0, което от своя страна позволява автоматичното събиране, интегриране и анализ на данни, събрани от полето и фермите, от сензори или от други източници на трети страни.

Целта на тези технологии е да предложат възможно най-широка и прецизна подкрепа на фермерите в процеса на вземане на решения, свързани с тяхната дейност и взаимоотношенията с други страни във веригата на доставки.

Крайната цел е да се повиши икономическата, екологичната и социалната устойчивост – както и рентабилността на селскостопанските процеси.

Селско стопанство 4.0 се отнася до използването на интернет на нещата (IoT), големи данни (Big Data) , изкуствен интелект и роботика за разширяване, ускоряване и повишаване на ефективността на дейностите, които засягат цялата производствена верига.

Приемането на решения за Селско стопанство 4.0 означава:
  • Избягване на ненужни отпадъци чрез изчисляване на точните нужди от вода на културата или предварително откриване на появата на определени болести или вредители по растенията
  • По-голям контрол върху разходите и възможност за планиране всички етапи на отглеждане, сеитба и прибиране на реколтата с голяма прецизност, спестявайки както време, така и пари
  • Подобряване на проследимостта на веригата за доставки може да доведе до къса верига за доставки, която е в състояние да произвежда висококачествена храна по устойчив начин с малки рискове за грешки.

Когато говорим за земеделие 4.0, имаме предвид по-специално използването на най-иновативните технологии и способността да се управлява количеството данни и информация, постъпващи от полетата и способността да се интерпретират по полезен за сектора начин.
Кои обаче са основните технологии, които могат да се използват за дигитализация на земеделско предприятие?

Дронове и сензори
Дроновете се използват все повече за да се наблюдават посевите в реално време, както и да предават изображения и полезна информация. Те се използват главно за картографиране на земята, но най-модерните версии използват инфрачервени сензори и системи за изображения за откриване на проблеми, които не могат да бъдат открити с просто око.

Сензорите за околната среда, от друга страна, са в състояние да записват климатични метеорологични данни и информация за изискванията за влажност на почвата.

Интернет на нещата (IoT)
Тази технология позволява на различни инструменти (например дронове, сензори или сателити) да се свързват и да комуникират помежду си, за да обменят информация, както и данни, полезни за подобряване на условията за развитие на културите.

Голяма информация ( BIG DATA )
Концепцията за големи данни се отнася до цялата информация и данни, генерирани от различни технологии и които ще помогнат за вземането на по-ефективни решения по време на производствения процес. В резултат на това тези набори от данни са много различни, тъй като произхождат от различни източници и трябва да бъдат обработени от изкуствен интелект, за да предоставят практически отговори на определени проблеми.

Изкуствен интелект ( AI - Artifical Intelligence) 
С този термин ние се отнасяме до технологията, която инструктира машините да оценяват конкретни ситуации и да вземат сами решения в реално време.

Натрупването и способността за обработка и интерпретация на големи количества данни е основният вход за машинното обучение.

Има две основни области на приложение:
  1. роботика, използваща машини, които автоматизират определени задачи
  2. софтуер за управление, който намалява работните часове, които служителите прекарват, извършвайки автоматични и повтарящи се задачи в облачна структура

Управлението на данни и информация е много важно за да се:
  • разбере икономическата стойност на тази информация за всяка отделна компания, която я използва (ниво на управление на бизнеса)
  • разбере какви данни са наистина полезни и как могат да се използват (ниво на управление на технологиите)
  • гарантира, че събирането на тези данни е в съответствие с най-новите европейски разпоредби за поверителност и да избегне концентрацията на информация в ръцете на няколко компании (ниво на правно управление)
© Агросалон БГ

Свързани статии

Каква е разликата между прецизно, интелигентно и цифрово земеделие?
Каква е разликата между прецизно, интелигентно и цифрово земеделие? Прецизно земеделие е технологичен подход към управлението на земеделието, който наблюдава, измерва и анализира нуждите на отделните полета и култури. Прецизното земеделие се формира от две тенденции: големи възможности за данни и съответните алгоритми, от една страна, и роботика – въздушни изображения, сензори, сложни местни прогнози за времето – от друга.
23.07.2020 г.
2857
Оптиком въвежда нови стандарти в прецизното земеделие с японския лидер TOPCON
Тоpcon, един от световните лидери в прецизните технологии, разширява присъствието си на българския пазар с партньорството между Topcon Agriculture и Оптиком ООД, която е една от най-динамично развиващите се компании у нас в областта на търговията и продажбата на селскостопанска техника.
16.04.2019 г.
14406
Как да увеличим потенциала на зърнената реколта с точен избор на сеялка?
Как да увеличим потенциала на зърнената реколта с точен избор на сеялка? В този материал ще споделим с вас важни съвети и акценти за постигането на най-добри резултати в зърнопроизводството, като се спрем на шведския лидер в производството на прецизни сеялки - VADERSTAD и по-специално емблематичната серия за редови култури - Tempo. 
15.07.2019 г.
11713
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG