Редакция на обява Добави обява

Отпада изискването за Гражданска отговорност за тракторчета с мощност до 14 к.с.

13.03.2024 г.
2081
На днешното си заседание правителството одобри изменения в Кодекса за застраховането, с които в националното законодателство се транспонират изисквания на евродиректива, която се отнася до застраховката „Гражданска отговорност" при използване на моторни превозни средства.
Проектът предвижда да има изключение от задължението за застраховане на ремаркета категория 01 (до 75-0 килограма), самоходна техника с мощност на двигателя до 10 киловата (kW); велосипеди с двигател; индивидуални електрически превозни средства и самобалансиращи се превозни средства. Със законопроекта се въвеждат нови дефиниции за „превозно средство" и „използване на превозно средство".

Предвидено е удостоверенията за застрахователни претенции да се издават централизирано от Гаранционния фонд въз основа на данните за застрахователни претенции, съдържащи се в поддържания от него електронен регистър. По този начин се отразява цялата история на причинените щети при използване на превозното средство, независимо от застрахователя, при който водачът е бил застрахован. В тази връзка, се предлага промяна в действащата национална уредба на коригирането на застрахователната премия по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в зависимост от предявените претенции ( система „бонус-малус”).

Въвежда се задължение за застрахователите да публикуват собствените си политики относно използването на удостоверенията за застрахователни претенции във връзка с определянето на застрахователните премии по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите и да приемат собствени правила за коригиране на застрахователните премии ( система „бонус-малус”).

Актуализират се минималните застрахователни суми по задължителната застраховка ,,Гражданска отговорност" на автомобилистите, както следва:
- за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт от 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, на левовата равностойност на 6 450 000 евро;
- за вреди на имущество (вещи) от 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, на левовата равностойност на 1 300 000 евро.

Въвежда се хармонизиран на ниво ЕС режим за обезщетяване на увредените лица в случай на неплатежоспособност на застраховател по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите в държавата на тяхното пребиваване чрез гаранционен механизъм, в който участват оправомощените компенсационни органи в държавите членки. Гаранционният фонд е определен за такъв орган в България. В тази връзка, се предлага промяна на механизма на финансиране на фондовете на Гаранционния фонд. Друга важна промяна е свързана с вноските на автомобилистите в Обезпечителния фонд по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" – тя ще се определят като процент от начислената застрахователна премия, а не като фиксирана сума.

Предвидени са изменения и в Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с въвеждането на регистрационен режим за организациите за провеждане на професионално обучение на служители на застрахователни брокери, както и заплащането на такси за вписването им и осъществяването на общ финансов надзор върху тях.

Търсите малогабаритни трактори? Обадете се на: 0888 666 000
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG