Редакция на обява Добави обява

Политика на поверителност

Декларация за поверителност и защита на личните данни

Ние сме отговорни и се грижим за запазване на вашата поверителност и сме длъжни да защитаваме вашите лични данни. Моля преди да използвате нашите услуги се запознайте с тази декларация за поверителност,  която ви информира как управляваме вашите лични данни, вашите права за поверителност и как законът ви защитава.

1. Кои сме ние?

Основният администратор на вашите лични данни е БГ Медия ООД , търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания  с ЕИК 131474816 със седалището и адреса на управление на Администратора е гр. Велико Търново, 5000, ул. „Александър Стамболийски 11“

 

2. Какви данни събираме за Вас?

2.1. Данни, осигурени чрез директни взаимодействия.
Регистрация и друга информация относно профила на потребителя
Ние събираме следната информация за вас, след като се регистрирате в сайта Агросалон.БГ - Аgrosalon.bg, за да ползвате нашите услуги, в следните случаи:

2.1.1. Регистрирате се като частно лице
Регистрирате се като използвате вашият email адрес: събираме вашето име, фамилия и имейл, телефон, локация
Регистрирате се като използвате Вашият Facebook профил: събираме Вашето име и фамилия, телефон, локация и такива, каквито са видими във Facebook профила Ви. В случай, че сте предоставили разрешение на Facebook чрез опцията за поверителност в приложението (която се показва точно преди да се регистрирате на нашата Платформа), ние можем да събираме информация относно Вашия пол, години, имейл адрес, в зависимост от предоставените от Вас разрешения; и
Ако се регистрирате като използвате вашия Google профил: събираме информация относно вашето име, фамилия, имейл, телефон, локация

2.1.2. Регистрирате се като фирма
Регистрирате се като използвате вашият email адрес: събираме вашето име, фамилия и имейл, телефон, локация, фирмени данни
Регистрирате се като използвате Вашият Facebook профил: събираме Вашето име и фамилия, телефон, фирмени данни, локация и такива, каквито са видими във Facebook профила Ви. В случай, че сте предоставили разрешение на Facebook чрез опцията за поверителност в приложението (която се показва точно преди да се регистрирате на нашата Платформа), ние можем да събираме информация относно Вашия пол, години, имейл адрес, локация в зависимост от предоставените от Вас разрешения; и
Ако се регистрирате като използвате вашия Google профил: събираме информация относно вашето име, фамилия и имейл, телефон, локация и фирмени данни
 
В регистрационната форма, която попълвате в платформата Агросалон.БГ - Agrosalon.BG ясно се обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с Условията за ползване и тези Правила вие се съгласявате информацията да бъде обработвана.
Предоставянето на лични данни, означени като задължителни за предоставяне в съответните електронни форми за регистрация е необходимо, за да имате достъп до услугите, за които се изисква регистрация. Непредоставянето им представлява пречка за успешното извършване на регистрацията и е основание за прекратяването на съответната регистрация от страна на БГ Медия ООД в платформата Агросалон.БГ- Agrosalon.BG.

2.1.3. Информация, която събираме автоматично, когато използвате нашите Услуги
Когато осъществявате достъп до нашата Платформа или използвате нашите Услуги ние автоматично събираме следната информация за Вас:
 

Информация за устройството

Събираме специфична информация за устройството, като операционна система, версия, уникални идентификатори. Например, името на мобилната мрежа, която използвате.
 

Бисквитки и подобни технологии

Използваме "бисквитки" (“cookies”), за да управляваме сесиите на потребителите, да съхраняваме подбора на предпочитанията Ви, свързани с използван език и да Ви предоставяме подходящи реклами. "Бисквитките" са малки текстови файлове, прехвърлени от уеб сървър на твърдия диск на Вашето устройство. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, Вашите предпочитания и потребителското Ви име. В използваните от платформата Агросалон.БГ - Agrosalon.BG кукита (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице.
Потребителят може по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство.
Моля, имайте предвид, че aко деактивирате или откажете "бисквитките", някои части от нашите услуги / Платформа може да станат недостъпни или да не функционират правилно.
2.1.4. Данни от трети страни или от публично достъпни източници
Ние получаваме Ваши лични данни от различни трети страни, както е посочено по-долу:
i. Конкретни технически данни и информация за използването  на Услугите от доставчици на анализи като Google Аnalyitics, Facebook, Google и други подобни;
ii. Данни, събирани от прочит на бисквитки, данни от рекламни мрежи и други подобни;
iii. Данни от профили в социални мрежи, когато осъществявате чрез тези  профили достъп до нашите услуги в Платформата.
 
Извън информацията по-горе, БГ Медия ООД има правото автоматично да запазва и определена информация, която вашият компютър или друго крайно устройство изпраща към Сървърите на БГ Медия ООД във връзка с активността ви докато ползвате услугите в Платформата. Информацията се съхранява в лог-файлове на Сървъри на БГ Медия ООД и може да включва информация за интернет страници, които сте поситили, IP адрес, вида на Интернет браузъра, използваните ключови думи при търсене в Агросалон.БГ, прегледи на дадени банери в уеб платформата, броя кликове върху банерите. Тази информация не ви идентифицира и се използва за неперсонализирано проучване и проследяване на потребителското поведение с маркетинговите нужди на БГ Медия ООД.
Тази информация може да бъде обработвана и съхранявана от БГ Медия ООД в персонализиран вид заедно с друга информация относно вас като потребител, предоставена при регистрацията или ползването на Услугите. БГ Медия може да събира лог-файловекогато това се изисква от закона и е налице случай на възникване на правен спор.
 
2.1.5.  Не събираме лични данни, които:
  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
  • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
  • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;
 

3. Събираме ли информация от деца?

Нашите Услуги не са предназначени за лица под 16 години и не събираме съзнателно лични данни на  лица под 16-годишна възраст. Ако установим случай, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни ще ги изтрием незабавно.
 

4. Защо обработваме Ваша лична информация?

Ще използваме Вашата информация и лични данни само тогава, когато законодателството ни позволява. Най-често ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:
Когато трябва да изпълним договорът, който сме сключили или предстои да сключим с Вас.
Когато е нужно за защита на Ваши законни интереси да подобрим нашите услуги и да Ви осигурим безопасна и сигурна Платформа.
Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно задължение.
 

5. Какви са вашите права  

При определени обстоятелства, имате права съгласно приложимите закони за защита на личните дани и във връзка с вашите лични данни. Ако желаете да упражните някое от изброените по-долу права, моля, свържете с нас чрез  email: info@agrosalon.bg
Вашите права:
Имате право да поискате  достъп до личните си данни . Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно  обработвани.
Имате право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за вас. Това ви осигурява възможността  да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за вас.
Имате право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това ви дава възможност  да се свържете с нас с искане за преустановяване на  обработката на личните Ви данни, но имайте предвид, че ние сме длъжни да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.
Имате право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за  изтриване или премахване на личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж, по-долу), когато имате съмнение, че  е възможно да сме обработили вашата информация не в съответствие със законовите изисквания или от когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме Вашите лични данни.
Имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни,  когато е основано  на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и и свободи.
Имате право да възразите на обработката на вашите лични данни за директен маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно Вас, което отменя ваше право на възражение.  
Имате право да оттегляте вашето съгласие за обработването на личните Ви данни по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание  на даденото от вас съгласие при регистрация.
Обикновено не изискваме такса, но моля да имате предвид: Може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.
Срок за отговор: Ще направим всичко възможно, за  да отговорим на всяко легитимнo исканe в рамките на 30 дни от подаването му. Може да ни отнеме повече от месец, ако искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще Ви държим в течение.  Освен това, имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни. Преди да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, моля да се запознаете с Вашите основания за жалба и претенции и да направим всичко възможно, за да ги разрешим.
 

6. Комуникации и маркетинг

Ще се свържем с вас чрез емейл, чрез телефон или чрез известие във връзка с нашите Услуги / Платформа, за да потвърдим регистрацията Ви и активираме профила ви.
Можете да поискате да спрем  да ви изпращаме маркетингова комуникация по всяко време, като кликнете върху връзката за отказване в имейла или в изпратения до Вас SMS или като промените настройките за комуникация в профила си. В случай, че имате проблем с промяната на настройките, моля свържете се с нас чрез контактната форма.
Може да получавате маркетингови съобщения от нас, в случай чe:
  • сте поискали такава информация от нас;
  • използвате уеб платформата или Услугите;
  • предоставили сте вашите данни, когато сте реализирали участие в конкурс, организиран от уеб платформата; или
  • сте регистрирани в уеб платформата
 

7. Кой обработва личните ви данните от името на БГ Медия ООД (Обработващи данни)

С цел подръжката и администриране на уеб платформата, както и при обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършване на плащания и ползването на други услуги, свързани с платформата, вашите лични данни и друга информация могат да бъдат разкрити и обработвани от трети лица, на които БГ Медия ООД е възложил извършването на определени услуги, свързани с платформата Агросалон.БГ. Тези данни ще бъдат разкривани и съответно обработвани само за целите на извършването на съответната работа. Тези трети лица ще действат като обработващи личните данни и са задължени да обработват съответните данни само и единствено при стриктно спазване на законовите нормативи за обработка на лични данни и няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин личните данни за други цели, освен за целите, посочени в Условията за ползване, които може да намерите на адрес: и в тези Правила.

 

8. Разкриване на лични данни

БГ Медия ООД се задължава да не разкрива вашите лични данни и друга информация за ползването на услугите в уеб платформата и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен:
8.1. когато е предвидено в тези Правила, в Условията за ползване или Потребителят е дал изрично съгласието си в момента на регистрацията си или в по-късен момент;
8.2.когато това е необходимо за изпълнение на нормативно задължение на Агросалон.БГ;
8.3.когато информацията е изискана от държавни органи, съдебни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация със законови процедури и правила;
8.4.когато информацията се предоставя на служители или подизпълнители на БГ Медия ООД  по повод дейности свързани с администрирането на уебплатформата;
8.5.в други посочени в закона случаи.

 

9.Сигурност

БГ Медия ООД се задължава да полага нужната грижа за  събирането, съхраняването и обработването на вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни.
Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.

 

10. Линкове, насочващи към сайтове на трети страни

Уеб платформата може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Ако кликнете върху някоя от тези връзки, имайте предвид, че всеки има собствена политика за поверителност и ние не контролираме тези уебсайтове и не носим отговорност за техните пoлитики.

 

11. Контакт

За допълнителна информация или за упражняване на Вашите права, моля проверете настройките на Вашия профил/поверителност или се свържете с нас на email: info@agrosalon.bg или на следния адрес: Велико Търново, ул. "Александър Стамболийски" №11. "БГ Медия" ООД.
 

12. Орган за защита на данните

Основен надзорен орган е:
Комисия за защита на лични данни  
Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2
Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525
Уебсайт: http://www.cpdp.bg/
 
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG