Редакция на обява Добави обява

Приемът на проекти по мярка 4.1 ще стартира на 19-и Април 2021

30.03.2021 г.
2812
Приемът на проекти по мярка 4.1 ще стартира на 19-и Април 2021. До 5-и Април е удължено пък самото обсъждане на регламентите и точкуването по мярката.

Освен стартът на мярка 4.1, земеделският министър Десислава Танева заяви пред АгроКлуб, че ще стартира и прием на проекти по мярка 4.2 за инвестиции в преработвателни предприятия.

Пет са критериите, по които ще бъде даден приоритет на подадените проекти:
  1. Първият критерии е подпомагането, получаването на по-голям фокус върху чувствителните сектори. Тук влизат плодове и зеленчуци, етерично-маслени култури, животновъдство и медицински култури.
  2. Вторият критерий или показател, е подпомагането на проекти с интегриран подход. Това означава няколко неща. Първо, даване на приоритет на организации на производители, освен това получаване на повече точки на млади земеделски стопани, които са ключов елемент за подмладяването на сектора,знаете, това е фокус и на европейско ниво, и в България. Не на последно място, това е един фактор, който е важен, това е балансът между инвестициите по отношение на това какви намерения имаме да реализираме дадена инвестиция и какви са финансовите показатели за да я реализираме тази инвестиция.
  3. Третият приоритет е насочен към производителите, които осигуряват устойчива заетост. Тук не се изисква създаването на работни места, изисква се чрез инвестицята, бенефициента да докаже, че осигурява заетост, с оглед предизвикателствата, които земеделските стопани имат сега и на национално ниво с пандемията, това е изключително труден момент.
  4. Четвъртият приоритет е проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване, като тук ,конкретно, важи рамката на Next Generation EU, или това е следващо поколение. Правилата, които се спазват: стимулиране на биологично производство, насърчаване на инвестиции за напояване, насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и инвестиции, свързани с околната среда, както и иновации.”
  5. Петият приоритет, включен в 4.1, е подпомагането на инвестиции в територии с природни ограничения или в зони Натура 2000.
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG