Редакция на обява Добави обява

Приемът на проекти за агротехника по НПВУ ще стартира след 20-и Септември

07.09.2023 г.
1156
Със стартирането на новата процедура, част от НПВУ -  "ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ" земеделските производители и агро фирми ще могат да кандидатстват с проекти за земеделска техника с 50% субсидия. Подкрепяните проекти са изключително очаквани от агро сектора и дилърите на селскостопанска техника в България.

По инициативата, която стартира след 20-и септември 2023 г., ще се предоставят финансови стимули, специално насочени към проекти в селскостопанския сектор. Целта е подобряване на производствената ефективност и опазване на околната среда.

Министерството на земеделието и храните акцентира, че проектите могат да разчитат на инвестиции в диапазон от 30 000 до 1 000 000 лева. Приоритет ще имат микро, малки и средни предприятия, регистрирани земеделски производители и търговци по Търговския закон или Закона за кооперациите.

За проектите няма изискване за минимален стандартен производствен обем (СПО). Финансирането ще покрива до 50% от общите разходи на проекта, като допустими са разнообразни сфери на модернизация, включително технологични и екологични подобрения, оборудване за електронно управление и възобновяеми източници на енергия.

Селскостопанските предприятия се насърчават да представят своите проектни предложения активно след 20-и септември, за да се възползват от възможностите за модернизация и устойчиво развитие. Тази инициатива има потенциала да донесе революционни промени в българското селско стопанство, укрепвайки екологичната устойчивост и производствената ефективност на сектора.

 

Свързани статии

Кандидатстването с проекти по НПВУ за земеделска техника ще е различно от мярка 4.1
Кандидатстването с проекти по НПВУ за земеделска техника ще е различно от мярка 4.1. Това обясни зам.министъра на земеделието Таня Георгиева, като уточни:
24.08.2023 г.
1771
Дигитализацията във фермите - ключ към одобрението на проекти за трактори и агротехника
Пазарът на уреди за прецизно земеделие и софтуер се разраства и все повече фермери ще внедряват решения, базирани на работа с данни, включително изкуствен интелект и дигитално обучение за способността им да съчетават информация от различни производствени дейности
12.02.2021 г.
3789
Удължават срока за проекти по подмярка 4.1.2 до 30 септември 2024
Всички кандидати за инвестиционно подпомагане по линия на Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства от мярка 4 на ПРСР 2014-2020 г. са длъжни до 9 февруари тази година да дадат писмените си предложения по новите Насоки за кандидатстване в процедура BG06RDNP001- 4.009 от подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства
06.02.2023 г.
2217
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG