Редакция на обява Добави обява

Скоро започва прием на проекти за напояване по мярка 4.1. Какви са условията?

04.07.2024 г.
1097
Предстои нов целеви прием за инвестиции в земеделски стопанства под мярка 4.1, насочен към напояването. Общият бюджет по процедурата е 50 млн. евро, като целта е да се подпомогнат земеделските производители в България.

Тази инициатива е от съществено значение за подобряване на инфраструктурата и ефективността на водоснабдяването в земеделския сектор. 

Екипът на Сибола осигурява експертно консултиране и цялостно разработване на проекти за напояване по новият целеви прием по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), като можете да получите персонална консултация като се обадите на 0897 97 14 91 или като ни пишете на : info@cibolabg.com

Кой може да кандидатства?
Подпомагането е насочено към различни категории земеделски производители, които трябва да отговарят на следните изисквания:
-
 • Физически лица.
 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.
 • Групи и организации на производители.

Размер на финансовата помощ
Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи. Максималната стойност на допустимите разходи по проекта е 450 000 евро. Това ограничава максималния размер на субсидията до 225 000 евро на проект.

Проектите трябва да включват производство на селскостопански продукти, посочени в приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз или памук.

Допустими разходи
-
 • Поливни инсталации: дъждуване, капково напояване, пивоти, тръбно-ролкови машини, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други.
 • Съоръжения за съхраняване на вода: стационарни резервоари и цистерни.
 • Оборудване за автоматизиране на напояването: цифрови и автоматизирани решения.
 • Други активи, свързани с ефективното използване на водите.
 • Оборудване/съоръжения за технологии за пестене на вода за напояване и в животновъдството.
 • Автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода в животновъдството.
 • Инсталации за подобряване качеството на входящи води (пречистване).
 • Фотоволтаични системи за захранване на допустимите активи.
 • Строително-монтажни работи (СМР), свързани с изпълнение на дейностите по проекта.
 • Закупуване на софтуер, свързан с работата на активите по проекта.
 • Общи разходи, свързани с проектното предложение: предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, екологични и икономически консултации, техническа осъществимост на проекта.
 • Специфика на строително-монтажните работи (СМР)

СМР включват монтаж на допустимите машини, съоръжения, оборудване и инсталации. Те обхващат изграждане на постаменти, кофражни и бетонови работи, полагане на настилки, хидроизолационни работи, изграждане на метални конструкции, заваръчни работи и други.При оценка на проектите ще се вземат предвид следните приоритети:
 • Проекти за производство на земеделска продукция в чувствителни сектори като "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство", "Етеричномаслени и медицински култури" и царевица.
 • Проекти на кандидати, които не са били одобрени по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 г.
 • Проекти на млади фермери.
 • Проекти на кандидати с история като земеделски производители.
 • Проекти на кандидати, доказващи финансова устойчивост.
 • Проекти, подадени от групи организации.
 • Проекти на кандидати - биопроизводители.

Може да получите експертно проектно консултиране от екипа на Сибола, с над 25 години опит в разработването на 1000 успешни европейски проекти, като изпратите запитване или се обадите още сега:
 
0897 97 14 91
info@cibolabg.com
 
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG