Редакция на обява Добави обява

Условия за ползване

Общи условия

Агросалон.БГ (agrosalon.bg) е уебсайт с платформа за обяви, статии и реклама , която се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата Агросалон.БГ. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия на този договор. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.
В сила от 19.11.2018 г.

Чл.1. Дефиниции

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:
“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес  (URL) www.agrosalon.bg.
“Агросалон” – платформа за обяви, статии и реклама, достъпна за потребителите на уебсайта за публикуване на онлайн обяви предоставена за търговска дейнност и управление от Администратора.
“Администратор” – търговско дружество БГ Медия ООД, което управлява и поддържа сайта и платформата. За връзκa c нac - 0878 242587.
“Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта.
“Частен Профил”  - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта.
„Фирмен профил” е съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистрирано търговско дружество, което извършва търговия със земеделска техника, резервни части и селскостопански услуги.
„Парола” е избрана уникална комбинация от букви, цифри и/или знаци, която заедно с посочения от Потребителя при регистрацията му електронен пощенски адрес служи за достъп до потребителския или фирмения профил.
“Услуги”  - всички услуги на Администратора,  или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уебсайта www.agrosalon.bg
“Обява” –  създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.) за съобщение за продажба или покупка на селскостопанска техника.
“Частна обява” – е безплатна обява на  физическо лице.
“Фирмена обява” – e обява на регистрирано юридическо лице в платформата, като фирма извършваща търговска дейност на територията на Република България.

 

Чл.2. Приемане, съгласие и действие на Общите условия

 
2.1. Настоящите Общи условия са правно споразумение - договор  между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта и платформата. Приемането и съгласието с Общите условия е задължително условие за използването на сайта и платформата Агросалон.БГ.
2.2. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта, платформата Агросалон.БГ или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.
2.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на платформата Агросалон.БГ се уреждат от разпоредбите на Общите условия, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са неразделна част от Общите условия.
 

Чл.3. Достъп и регистрация

3.1. Услугите в платформата Агросалон.БГ са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия с приемането на тези Общи Условия.
3.2.   За да може да използва услугите от настоящите Условия за ползване, Потребителят трябва да създаде Потребителски или Фирмен профил, чрез попълване на електронна форма за регистрация  чрез своя eмайл адрес, чрез своя google профил или чрез профила си в социалната мрежа Facebook/ Фейсбук и да изрази своето съгласие с тези Условия за ползване.
3.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за регистрация на потребителски профил - частно лице, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна.
3.4.   Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация на фирмен профил - търговец на техника, когато Администраторът установи, че Потребителя предоставя невярна, неточна информация или за него има информация, че е недобросъвестен търговец.
3.5. Потребителски профил може да бъде  блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на Общите условия.
3.6. С приемането на Общите условия, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя емейл адрес и телефон и те няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.
 

Чл. 4.  Потребителски/ Фирмен профил
 

4.1. Потребителският профил става активен и достъпен за Потребителя след попълване на регистрационната форма и съгласяване с Общите условия.  Фирменият профил - търговец на техника става активен след преглед и одобрение от Администратора.

4.2. Съществуват два вида профили:

4.2.1.  Регистрация на потребител – физическо лице (Потребителски профил); и

4.2.2.  Регистрацията на потребител с цел представяне на юридическо лице (Фирмен профил - Търговец на техника).

4.3.  Информацията, която Потребителя предоставя в Потребителския/ Фирмения профил, следва да е истинна, точна и не въвеждаща потребителите в заблуждение.

4.4. Потребителят се задължава да опазва парота си и да не я разкрива на трети лица, като носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

4.5.   Агросалон.БГ не проверява и не носи отговорност за истинността на информацията, предоставена от Регистрирания потребител при регистрацията му или при ползването на услугите предоставени от Администратора. Администратора не носи отговорност за това дали Потребителя има права на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право върху марка, или права на интелектуална или индустриална собственост.

5. Предоставяни услуги


5.1.Услугите предоставени от Администратора, са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

5.2. Агросалон.БГ предоставя за ползване на Потребителя следните ресурси и услуги:

5.2.1. Информационни данни, включително текстови, графични, аудио и видео материали, бази данни и др., собственост на Агросалон.БГ или предоставени от негови партньори.

5.2.2.  Предоставя обяви за селскостопанска техника съдържащи информация за покупка/продажба или наем на селскостопанска техника, машини, специализирана техника, резервни части, аксесоари и масла, агро гуми, градинска техника, превозни средства и други;

5.2.3.Новини: информация новини, събития и друга актуална информация относно селскостопанска техника, селското стопанство, животновъдството, земеделието и други свързани с тях дейности;
5.2.4. Съвети: информация относно селскостопанска техника, селско стопанство, животновъдството, земеделието и  други свързани с тях дейности, която да съветва и насочва потребителите
5.2.5. Сезонни оферти:  информация за промоционални оферти, свързани със селскостопанска техника;
5.2.6. Сравнения: информация, съдържаща изображения, видео, информация отнасящи се до селскостопанска техника, селското стопанство, животновъдството, земеделието относно технически тестове и изпитвания на представените машини;  
5.2.7. Използването на някои от Услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаване на Потребителски или Фирмен профил - Търговец на агротехника.
 

Публикуване на обяви

6.1. Публикуването на обяви е достъпно само за регистрирани в платформата Агросалон.БГ потребители.
6.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването  на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация намиращ се на адрес:  https://agrosalon.bg/shop/profile-add/?onsuccess_url=%2F в Агросалон.БГ и приемане на настоящите условия за ползване:
6.3. След попълване на формуляра и приемане на условията за ползване и запознаване с декларацията за поверителност и защита на личните данни, при регистрация на профил като частно лице, профилът автоматично се активира. Профилът на потребител направил регистрация като търговец на земеделска техника следва да бъде одобрен от Администратора, като провери дали той отговаря на условията за активиране на регистрация описани в чл. 3, ал 3.3 и ал. 3.4 от този договор.
6.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди  другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.
6.5. Достъпът до профила на Потребителя  се осъществява чрез въвеждането на регистрирания емейл адрес и парола, чрез опцията “Facebook вход” или чрез Google профил.
6.6. Безплатните обяви на Потребителя се деактивират след изтичане на дванадесет месечен период,, считано от датата на публикуването им, освен ако тези обяви не са подновени преди изтичането на срока.
6.7. Срокът на активност на безплатна обява в платформата Агросалон.БГ, преди подновяването й от потребителя или архивирането й, е 365 дни след датата на публикуването й. Този срок може да бъде намален  чрез деактивирането й от платформата през профила на Потребителя. Възможна и допустима е и промяна на датата на публикуване на безплатна обява с по-ранна дата. Администраторът не дължи уведомление, нито посочва на потребителите причини или критерии за промените в тези случаи.
6.8. Ако обявата не бъде подновена, същата автоматично ще бъде архивирана. Потребителят може да архивира сам своите обяви, чрез натискане на бутона „Редактирай“. 6.9. Потребителят е длъжен във всеки един отделен случай, в които  възникне проблем с обява (технически, неправилна категория, статус на обява или друг) да уведоми администратора на платформата чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.
 

Чл.7. Условия за публикуване на обяви

 
Потребителят може да публикува обяви, като изпълни следните условия:
7.1. Потребителят следва да попълни заглавие на обявата.
7.2. Потребителят трябва да избере най-подходящата категория за обявата, като  администраторът може да премести обявата в друга категория, ако определи обявата, че е поставена в неправилна категория.
7.3. Потребителят трябва да посочи местоположението на предлаганата машина. Администраторът може да върне за редакция обява, в която е посоченото местоположение е  неправилно.
7.4. Потребителят е длъжен да разполага с авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители, като не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че потребителят публикува в платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.
7.8. Обявата следва да бъде написана на български език. Ако бъде написана на латиница, администраторът има право да я коригира на български език.
7.9. Потребителят не може да публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви.
7.10. Да не нарушава Общите условия по какъвто и да е начин.
 

Чл.8. Безплатни и платени услуги

 
8.1.Публикуването на обяви в Агросалон.БГ е напълно безплатно. Потребителят има право да заяви допълнителни платени услуги, чрез заявка на рекламен пакет, който е достъпен на страницата за реклама и да публикува в Платформата: Вип обяви, Сезонни оферти, ПР съобщения, банери, включени в рекламните пакети предлагани от Администратора.
8.2.Потребителят може да заяви банер реклама по ценова листа, налична на Страницата за реклама, като избере рекламен банер, според параметрите на ценовата листа.
8.3.Публикуването на платени услуги, става след тяхното заявяване на info@agrosalon.bg и тяхното ползване след заплащане на избрания абонаментен пакет или договореното възнаграждение за банер реклама.
 

Чл.9. Права, задължения и отговорност на Потребителя

 
9.1. Потребителят има право да се регистрира и да използва законосъобразно услугите в платформата като спазва настоящите Общи условия. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил.
9.2. Потребителят се задължава:
   (1) Да осъществява достъп до услугите в платформата чрез технологичната обезпеченост предоставена от нея.
   (2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава подобни цели или отделни части от  платформата Агросалон.БГ с каквато и да е цел.
   (3) Да не извършва атаки срещу функционалността на услугите, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа,  поддържани от Администратора.
   (4) Да публикува само обяви,отговарящи на изискванията на Общите условия и които не не нарушават разпоредби на действащото законодателство.
   (5) Да не публикува съдържание  под формата на текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно,     дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда  към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор, жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и ценности приети от обществото.
   (6) Да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.
   (7) Да не използва и прилага каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk  mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора.
   (8) Да не разкрива eмейл адреса и парола за достъп в платформата Агросалон.БГ, да не          използва профилите на други потребители и да не предоставя своя профил за ползване от други лица.
  (9) Да не използва търговските марки на Администратора, включително "Агросалон.БГ" и да не нарушава правата на интелектуална собственост на Администратора.
9.2. Потребителят отговаря за публикуваното съдържание на обявите си чрез профила, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на платформата Агросалон.БГ.
 

Чл.10. Права, задължения и отговорност на Администратора на платформата

 
10.1. Администраторът има право:
   (1) Да откаже публикуване или да премахне публикувани обяви, които са в разрез с приетите Общи условия и които могат да окажат влияние върху икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите или друг значим обществен интерес.
   (2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини когато: Потребителят нарушава настоящите Общите условия; Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора и трети страни ; Когато наврежда върху доброто име на платформата Агросалон.БГ; когато Администраторът разполага с разпореждане от съдебни или разследващи органи, когато са налице действия за извършване на незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на платформата Агросалон.БГ през профила на Потребителя от него или от трети лица.
   (4) Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител.
   (5) Да променя категорията на всяка обява, без  задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят приема без възражения, преместването на неговата обява без предупреждение в друга категория, която  Администраторът счита че е правилна и подходяща за съответната обява.
   (6) Да променя датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества във връзка с последователността на появата  им на платформата, без да има задължение да уведомява Потребителя.
  (7) Да прави промени в платформата с цел подобряването и подръжката на услугите предоставяни чрез нея.
10.2. Администраторът не е страна или посредник в сделките между потребителите на платформата Агросалон.БГ и не носи никаква отговорност, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други потребители и трети страни или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.
10.3. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за причинените вреди при неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на платформата Агросалон.БГ и трети лица.
10.4. Администраторът не носи отговорност за съдържанието на обявите и удовлетвореността на потребителя от ползването на услугите в Платформата.
10.5. Администраторът осигурява на потребителите непрекъснат достъп до услугите в платформата с грижата на добър стопанин за качеството на предлаганите услуги.

 

Чл.11. Поверителност

11.1. С достъпа до уебсайта и използването на платформата, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата, съгласно приетите Общи условия и публикуваната Политика за защита на личните данни, която е достъпна на него на адрес: https://agrosalon.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni

11.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други разпоредби на българското и европейското право.                   

11.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка  на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на платформата, както и друга информация, на посочения в профила на Потребителя емайл и телефон. Потребителят по всяко време може да оттегли своето съгласие като изпрати писмено заявление до Администратора на емайл: info@agrosalon.bg
 

11.4. Потребителят се съгласява всеки елемент от съдържанието, публикувано в обявите му, да бъде използван за бюлетини и други цели във връзка с дейността на платформата Агросалон.БГ.
11.5. При приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че няма да има претенции към Администратора в случаи на технически затруднения относно осъществяване дейността на Платформата и достъпността до услугите, които предоставя. Потребителят декларира, че няма да претендира за каквито и обезщетения от Агросалон.БГ за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие прекъсвания или затруднения в Интернет връзката.
11.6. Страните приемат, че Администратора не носи отговорност за непредоставянето на Услугите  или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани на тестове от негова страна с цел техническа профилактика, тестове и други на Платформата.


Чл.12. Жалби, претенции, спорове


12.1. Потребителят има право да подаде жалба относно изпълнението на услугите в Платформата, като го направи чрез формуляра за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на обяви или пощенския му адрес, както и да бъде описан съответния казус или нередност.

12.2. Жалбата се подава в срок най-късно  до 7 работни дни след настъпване на основанието за нейното подаване. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или несъответстващи на горепосочените изисквания.

12.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе отношение по жалбата.

12.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 7 работни дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на емейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

12.6. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите на Комисията за защита на потребителите.

12.7. За неуредените от настоящите Общи условия спорове се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта и платформата, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение ще бъдат отнесени към компетентния български съд.
 
13.1. Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са  защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции.  Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.
 

чл. 13 Интелектуална собственост

 
13.1. Потребителят предоставя своето неизключителнo, непрекъснато, световно, безвъзмездно, прехвърляемо и оттегляемо право за използване, възпроизвеждане, разпространение на неговите снимки, видео, текстове публикувани чрез обявите в профила си на Платформата за нужните на Платформата.

13.2. Потребителят носи цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от него, което разпространява чрез тази платформа.

13.3. Потребителят е длъжен да не публикува  съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки.

13.4. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта. Цялата отговорност принадлежи на Потребителя.

13.5. Легитимен собственик на права върху интелектуална собственост може да сигнализира за нарушени авторски права в платформата Агросалон.БГ като уведоми Администратора с придружени доказателства за нарушението по надлъжния ред описан в чл.12

13.6. Администраторът има право да премахва обяви и потребителско съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица.

13.7. Потребителят е единствено отговорен за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, в това число, но не само всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители, включително отговаря неограничено  за последиците от своите действия.


Чл.14. Промени в Общите условия


14.1. Администраторът има право да прави промени в Общите условия по всяко време, като следва да публикува актуализирана или нова версия, която да влиза в сила от деня на публикуването им в уебсайта на видно място.

14.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на Общите условия при използване на платформата Агросалон.БГ. Всяко използване на платформата Агросалон.БГ по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на Общите условия.

Чл.15. Данни за Администратора


15.1. Администраторът, който се грижи и осигурява поддръжката и функционирането на платформата Агросалон.БГ е „БГ Медия” ООД, търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания  с ЕИК 131474816.

15.2. Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. Велико Търново, 5000, ул. „Александър Стамболийски 11“


15.3 Контакт с Администратора може да се направен:- на телефон 0878 24 25 87;

- чрез формата за контакт, достъпна тук

- на имейл адрес: info@agrosalon.bg

- при въпроси, свързани с личните данни: info@agrosalon.bg


Настоящите Общи условия  са приети от Администратора на 19.11.18 г.
 
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG