Редакция на обява Добави обява

Започва прием на проекти за агротехника с до 50% субсидия, макс. 120 000 лв.

03.02.2020 г.
1611
От днес 3-и до 28-и Февруари 2020 ще продължи приемът на проекти за инвестиции в агротехника за производство на плодове и зеленчуци. Земеделците подават документи в Областните дирекции на Държавен Фонд Земеделие (ДФЗ), а образци на всички заявления и декларации са качени на страницата на ДФЗ.

По схемата “Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” субсидията покрива до 50% от допустимите разходи за инвестиции в агротехника, но не повече от 120 000 лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за закупуване на машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение при производството на собствена първична земеделска продукция. По предложение на браншовите организации в сектор “Растениевъдство” обхватът на схемата е разширен, като се включват и машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организации на производителите. Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално да намалят производствените разходи.

За първи път в помощ на бенефициентите е публикувана и информация за най-често допусканите грешки при кандидатстване. Сред тях са случаите, при които заявеното оборудване или дейности не попадат в обхвата на допустимите инвестиции, предоставяне на непълна обосновка, липса на документи и др. На интернет страницата на ДФ “Земеделие” е публикувана информация за най-често допусканите грешки, за указанията и документите за кандидатстване.
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG