Редакция на обява Добави обява

Започва прием по мярка 4.1 за системи за напояване - дъждуване, капково, пивотни

18.06.2024 г.
973
Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" за 2024 г. стартира с целеви прием за напояване, насочен към подпомагане на земеделските производители. С общ бюджет от 50 милиона евро, програмата е насочена към подобряване на ефективността и устойчивостта на напоителните системи в България.

Програмата предоставя финансова помощ на земеделските производители, които отговарят на определени изисквания. Подпомагат се физически лица, юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията, както и организации, създадени по Закона за Селскостопанската академия. Групи и организации на производители също са допустими кандидати.

Размерът на помощта по мярка 4.1 - прием 2024 е до 50% от общите допустими разходи по проектите, като максималната стойност на допустимите разходи е 450 000 евро. Допустимите дейности включват производство на селскостопански продукти и памук.

Сред допустимите разходи по програмата са:
  • Поливни инсталации, включително инсталации за дъждуване и капково напояване;
  • Съоръжения за съхраняване на вода като стационарни резервоари и цистерни;
  • Оборудване за автоматизиране на напояването, включително цифрови и автоматизирани решения;
  • Оборудване за прилагане на технологии за пестене на вода за напояване и в животновъдството;
  • Автоматизирани системи за поене и контейнери с преливници за дъждовна вода в животновъдството;
  • Инсталации за подобряване качеството на входящи води;
  • Фотоволтаични системи за захранване на допустимите активи и инсталации;
  • Строително-монтажни работи, пряко свързани с изпълнение на дейностите по проекта;
  • Закупуване на софтуер, свързан с работата на активите;
  • Общи разходи, включващи предпроектни проучвания, такси и консултации.

Приоритет ще бъде даден на проекти в чувствителни сектори като "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство", "Етеричномаслени и медицински култури" и царевица. Допълнителни критерии за оценка включват проекти на млади фермери, биопроизводители и кандидати с доказана финансова устойчивост.

За повече информация и консултации, заинтересованите земеделски производители могат да се свържат на телефон 0897 97 14 91 или имейл info@cibolabg.com.
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG