Редакция на обява Добави обява

Агро новини / новини за субсидии

Удължават срока за проекти по подмярка 4.1.2 до 30 септември 2024
Всички кандидати за инвестиционно подпомагане по линия на Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства от мярка 4 на ПРСР 2014-2020 г. са длъжни до 9 февруари тази година да дадат писмените си предложения по новите Насоки за кандидатстване в процедура BG06RDNP001- 4.009 от подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства
06.02.2023 г.
2220
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG